#1  
   1.7.2021 ,   08:45
Reagovat  

#2  
   7.6.2021 ,   13:34
EXKURZE BRDY
Ve čtvrtek 10. 6. 2021 jedeme na tradiční exkurzi do Brd - okolí Padrťských rybníků.
Podrobnosti nejdete v Gmailu.

Reagovat  

#3  
   27.5.2021 ,   13:50
PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Mateřská škola Osek bude z provozních důvodů a důvodu čerpání dovolené
UZAVŘENA od 12. 7. 2021 do 31. 8. 2021.
Reagovat  

#4  
   25.5.2021 ,   07:41
Vážení rodiče,
Policie ČR nás informovala o opětovné anonymní výhrůžce - útoku na nespecifikovaná školská zařízení.
Do současné doby nebyly hrozby realizovány a policie nezaznamenala ani přípravu nebo jiné skutečnosti, které by svědčily o pachatelově úmyslu své hrozby realizovat.
Přesto vyzýváme všechny k obezřetnosti. Pokud byste si všimli podezřelého předmětu (krabice, batoh, balík apod.) v okolí školy, oznamte toto učitelkám nebo přímo na číslo 158.
Žádáme všechny o důsledné dodržování uzavírání vchodových dveří. Nevpouštějte cizí osoby do budovy.
Děkujeme.
Reagovat  

#5  
   24.5.2021 ,   06:59
INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci i žáci nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní.
Reagovat  

#6  
   12.5.2021 ,   20:42
PROVOZ ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021

Mateřská škola
- provoz je v obvyklém režimu
- děti nemusí mít roušky, netestují se

Základní škola
- žáci i nadále musí mít roušku nebo respirátor
- testování jedenkrát týdně (pondělí)
- ruší se povinnost homogenních tříd a skupin
- školní družina bude v běžném režimu pro všechny přihlášené žáky 1.-5. ročníku
- jsou povoleny sportovní činnosti venku (bez roušky)
Reagovat  

#7  
   30.4.2021 ,   14:07
INFORMACE K NÁVRATU DO ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021
MATEŘSKÁ ŠKOLA
- je umožněna osobní přítomnost dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání
- děti nemusí mít roušky
- povinné testování

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
- je umožněna přítomnost všech žáků 1. až 5. ročníku
- žáci musí mít respirátor nebo chirurgickou roušku - ne látkovou
- povinné testování

ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠD bude v provozu v pozměněném režimu:
- žáci 1. a 2. ročníku budou v jedné skupině ve třídě ŠD
- žáci 3.,4., a 5.ročníku budou ve druhé skupině ve své třídě v 1.patře - platí i pro ranní družinu

STRAVOVÁNÍ
Bude zajištěno v obvyklém režimu, strava je automaticky obnovena podle původních přihlášek ke školnímu stravování. Změny hlaste mailem nebo telefonicky vedoucí ŠJ.

TESTOVÁNÍ neinvazními antigenními testy
Bude se provádět pravidelně v pondělí a ve čtvrtek. Bez provedení testu nemůže být dítě přítomno na prezenčním vzdělávání - v případě absence v tyto dny se test provede ihned po příchodu dítěte do školy.

Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti s následujícími příznaky: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest hlavy - děti s těmito příznaky není možné přijmout.
Reagovat  

#8  
   29.4.2021 ,   09:44
Od 28.4.2021 až do odvolání nebude v provozu odpolední ŠD pro skupinu žáků 3. - 5. ročníku.
Reagovat  

#9  
   27.4.2021 ,   10:02
Vážení rodiče,
upozorňujeme Vás, že jeden žák 3. ročníku je Covid pozitivní. Postupujeme dle pokynů hygieny. Výuka nadále pokračuje prezenčně. Sledujte zdravotní stav dětí a v případě výskytu jakýchkoli příznaků nechte děti doma a informujte svého lékaře i školu.
V. Smetanová
Reagovat