#1  
   12.5.2021 ,   20:42
PROVOZ ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021

Mateřská škola
- provoz je v obvyklém režimu
- děti nemusí mít roušky, netestují se

Základní škola
- žáci i nadále musí mít roušku nebo respirátor
- testování jedenkrát týdně (pondělí)
- ruší se povinnost homogenních tříd a skupin
- školní družina bude v běžném režimu pro všechny přihlášené žáky 1.-5. ročníku
- jsou povoleny sportovní činnosti venku (bez roušky)
Reagovat  

#2  
   30.4.2021 ,   14:07
INFORMACE K NÁVRATU DO ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021
MATEŘSKÁ ŠKOLA
- je umožněna osobní přítomnost dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání
- děti nemusí mít roušky
- povinné testování

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
- je umožněna přítomnost všech žáků 1. až 5. ročníku
- žáci musí mít respirátor nebo chirurgickou roušku - ne látkovou
- povinné testování

ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠD bude v provozu v pozměněném režimu:
- žáci 1. a 2. ročníku budou v jedné skupině ve třídě ŠD
- žáci 3.,4., a 5.ročníku budou ve druhé skupině ve své třídě v 1.patře - platí i pro ranní družinu

STRAVOVÁNÍ
Bude zajištěno v obvyklém režimu, strava je automaticky obnovena podle původních přihlášek ke školnímu stravování. Změny hlaste mailem nebo telefonicky vedoucí ŠJ.

TESTOVÁNÍ neinvazními antigenními testy
Bude se provádět pravidelně v pondělí a ve čtvrtek. Bez provedení testu nemůže být dítě přítomno na prezenčním vzdělávání - v případě absence v tyto dny se test provede ihned po příchodu dítěte do školy.

Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti s následujícími příznaky: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest hlavy - děti s těmito příznaky není možné přijmout.
Reagovat  

#3  
   29.4.2021 ,   09:44
Od 28.4.2021 až do odvolání nebude v provozu odpolední ŠD pro skupinu žáků 3. - 5. ročníku.
Reagovat  

#4  
   27.4.2021 ,   10:02
Vážení rodiče,
upozorňujeme Vás, že jeden žák 3. ročníku je Covid pozitivní. Postupujeme dle pokynů hygieny. Výuka nadále pokračuje prezenčně. Sledujte zdravotní stav dětí a v případě výskytu jakýchkoli příznaků nechte děti doma a informujte svého lékaře i školu.
V. Smetanová
Reagovat