#1  
   6.4.2021 ,   12:53
Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole i žáků 1. a 2. ročníku základní školy.
Od 1. 3. 2021 dochází tedy k úplnému uzavření školy.
- mateřská škola bude uzavřena
- žáci 1. a 2. ročníku přecházejí na distanční výuku - podrobné informace sdělí třídní učitelka v Gmailu
- žáci 3. - 5. ročníku pokračují v distanční výuce v současném režimu
- školní družina nebude v provozu
- ve školní jídelně se bude vařit v případě zájmu nejméně 10 strávníků. Všechny děti mají svačiny i obědy odhlášeny. Pokud si budete chtít pro obědy chodit, přihlaste se vedoucí šk. jídelny Janě Křikavové na tel.: 606 468 512 do pondělí 1. 3. do 8 hodin.
- individuální konzultace mohou nadále probíhat (po domluvě s řed. školy)

Ošetřovné:
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Věříme, že to společně zvládneme a brzy se ve škole opět potkáme. Přejeme hodně trpělivosti a hlavně zdraví!
Reagovat  

#2  
   19.2.2021 ,   10:27
PROVOZ ŠKOLY PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Od pondělí 22. února pokračují žáci 1. a 2. ročníku v prezenční výuce.
3., 4. a 5. ročník se dál vyučuje distančně. Nový rozvrh distanční výuky najdete ve svých G-mailech.
Reagovat  

#3  
   12.2.2021 ,   14:54
JARNÍ PRÁZDNINY

Od 15. do 19. 2. 2021 jsou jarní prázdniny. Školní družina nebude v provozu.
V pondělí 22. února nastoupí do školy pravděpodobně jen žáci 1. a 2. ročníku.
O případných změnách vás budeme informovat.

Mateřská škola je v provozu, prázdniny se jí netýkají.
Reagovat  

#4  
   5.2.2021 ,   13:19
DISTANČNÍ VÝUKA PRO 1. A 2. ROČNÍK

Vzhledem k výskytu nákazy Covid 19 přechází žáci 1. a 2. ročníku v době od 4. 2. do 12. 2 na distanční výuku.
Podrobné informace dostanou žáci od své třídní učitelky v Gmailu.

Podle informací KHS provoz MŠ pokračuje v současném režimu.
Reagovat  

#5  
   5.2.2021 ,   13:19
UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,
u dvou žáků 1. a 2. ročníku došlo k výskytu nákazy Covid 19.
Jelikož dodržujeme všechna nařízená hygienická opatření, podle informací z hygieny není nutná karanténa a škola pokračuje
dál v současném režimu.
Sledujte zdravotní stav svého dítěte. Pokud by mělo jakékoliv zdravotní potíže, nechte ho doma a informujte svého lékaře.

M. Martínková
Reagovat  

#6  
   5.2.2021 ,   13:19
Ministerstvo školství nás informovalo, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám
a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.
Reagovat  

#7  
   28.1.2021 ,   09:46
UPOZORNĚNÍ
Váženi rodiče,
dvě zaměstnankyně naší školy mají nařízenou izolaci. Podle informací z hygieny škola bude dál pokračovat v současném režimu,
jsou zde dodržována všechna hygienická opatření. Sledujte zdravotní stav svého dítěte. V případě, že bude mít jakékoliv
zdravotní potíže, nechte ho doma a kontaktujte svého lékaře.
V. Smetanová
Reagovat  

#8  
   24.1.2021 ,   12:22
V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021 PROVOZ ŠKOLY POKRAČUJE VE STEJNÉM REŽIMU.

28. ledna obdrží žáci 1. a 2. ročníku výpis hodnocení za 1. pololetí.
Žáci 3. - 5. ročníku obdrží výpis hodnocení prostřednictvím Gmailu. V listinné podobě bude žákům předán po nástupu do školy.

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny. Nebude probíhat ani distanční výuka. Školní družina v provozu NEBUDE.
Mateřské školy se prázdniny netýkají.

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. 2. 2021 rozhodne vláda ČR ve středu 27. 1. 2021.
Reagovat  

#9  
   5.2.2021 ,   13:28
PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 11. DO 22. LEDNA I NADÁLE PROBÍHÁ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOSUD.
Reagovat  

#10  
   5.2.2021 ,   13:28
PROVOZ ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021
Podle usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

PROVOZ MŠ je zachován. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ nemají povinnost nosit roušky.

PROVOZ ZŠ - je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníku, pro tyto žáky je v provozu i školní družina
- žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu
pobytu ve škole
- školní jídelna bude v provozu
- pro žáky 3. - 5. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem (podrobné informace žáci obdrží v Gmailu)
- vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech
Reagovat  

#11  
   5.2.2021 ,   13:29
OZNÁMENÍ

Po projednání se zřizovatelem bude z organizačních a technických důvodů přerušen provoz MATEŘSKÉ ŠKOLY
v době od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU je na dny 21. - 22.12 vyhlášeno ředitelské volno. Od 23.12.2020 do 3.1.2021 mají žáci prázdniny.
Mimo provoz bude školní družina i školní jídelna.

Všechny děti nastoupí do školy 4. 1. 2021
Reagovat  

#12  
   5.2.2021 ,   13:29
OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY OD 30. LISTOPADU

Pro všechny žáky 1. stupně platí povinná prezenční výuka
- žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole
- platí zákaz zpěvu a sportovních činností
- doporučuje se zvýšený pobyt venku - pokud to počasí dovolí, budeme chodit ven denně, proto je nutné,
aby děti měly vhodné oblečení a obuv
- družina a školní jídelna jsou v provozu

Vážení rodiče,
děkuji vám za pomoc dětem při distančním vzdělávání. Vím, že to pro vás v dané situaci nebylo jednoduché,
ale bez vaší podpory bychom se neobešli.
Přeji všem hlavně zdraví a poklidný adventní čas.
V. Smetanová
Reagovat  

#13  
   5.2.2021 ,   13:29
TŘÍDNÍ SCHŮZKY se uskuteční online
Bližší informace obdržíte v týdnu od 23. do 27. listopadu přes Google Classroom do žákovských účtů.


Reagovat  

#14  
   5.2.2021 ,   13:29
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji rodičům dětí MŠ za pochopení a vstřícnost při řešení náhlé situace. Podezření na koronavirus se nepotvrdilo,
testy jsou negativní. Provoz MŠ je zachován v dosavadním režimu.
V. Smetanová

VE STŘEDU 18. LISTOPADU
se vrací žáci 1. a 2. ročníku do školy. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Družina i školní jídelna budou v provozu.
Reagovat  

#15  
   5.2.2021 ,   13:29
Milí žáci, milí rodiče,
bohužel 2. listopadu se do školy ještě nevrátíme. Pokračujeme v distanční výuce.
Podrobnější informace obdržíte v Gmailu.
Reagovat  

#16  
   5.2.2021 ,   13:29
VÁŽENÍ RODIČE,
dle rozhodnutí vlády jsou od středy 14.10. 2020 uzavřeny všechny školy s výjimkou škol mateřských.
Základní škola přechází na distanční výuku. Všichni žáci již mají přidělenou školní emailovou adresu, díky které
se mohou přihlásit do výukové platformy GSuite. Zde bude probíhat veškerá komunikace ohledně distanční výuky.
První pokyny a plán distanční výuky dnes obdrží všichni žáci písemně.

Reagovat  

#17  
   5.2.2021 ,   13:29
Vzhledem k epidemiologické situaci je třeba omezit pohyb zákonných zástupců dětí, žáků a dalších lidí uvnitř školy, pokud to lze.


ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, ABY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY POUŽÍVALI OCHRANU DÝCHACÍCH CEST.
Informace pro rodiče o provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19
Reagovat  

#18  
   5.2.2021 ,   13:29
Informace o označování alergenů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Osek

Vážení rodiče a strávníci,
od 13.12.2014 nabylo účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost všech výrobců potravin a všech článků veřejného
stravování při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen,
který obsahuje. Bližší informace a seznam alergenů najdete v záložce JÍDELNA.
Reagovat