#1  
   13.10.2020 ,   07:37
VÁŽENÍ RODIČE,
dle rozhodnutí vlády jsou od středy 14.10. 2020 uzavřeny všechny školy s výjimkou škol mateřských.
Základní škola přechází na distanční výuku. Všichni žáci již mají přidělenou školní emailovou adresu, díky které 
se mohou přihlásit do výukové platformy GSuite. Zde bude probíhat veškerá komunikace ohledně distanční výuky. 
První pokyny a plán distanční výuky dnes obdrží všichni žáci písemně.

Reagovat  

#2  
   9.10.2020 ,   11:20
NOVÁ OPATŘENÍ
1) od 12. října do 23. října 2020 - provoz školy je ve stejném režimu jako doposud,
                                                   zakazuje se výuka plavání
2) 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna (neprobíhá distanční výuka).
    Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29.-30. října.
    Školní družina v těchto dnech (26. - 30. 10.) nebude v provozu.
    Mateřských škol se dny volna ani dny prázdnin netýkají.
Reagovat  

#3  
   29.9.2020 ,   10:03
   PLAVECKÝ VÝCVIK začíná 6.10. 2020. 
   Jezdit budeme každé úterý v 8.00 od školy.
   S sebou:    plavky, ručník, sprchový gel, dívky svázané vlasy
                 (plav.čepice).  Vše v igelitové tašce.
   Pro 2. a 3. ročník je kurz plavání povinný, je hrazen školou.
   Žáci s příznaky respiračního onemocnění nebudou do bazénu vpuštěni.
   O případných změnách Vás budeme informovat.
Reagovat  

#4  
   15.9.2020 ,   10:16
Oznamujeme, že z důvodu šíření koronavirové infekce je ZRUŠEN DĚTSKÝ DEN NA OSECKÉ POHODĚ v sobotu 19. září 2020.

Také rušíme tradiční PODZIMNÍ HRÁTKY. Akci uspořádáme v příznivějším období.

Děkujeme za pochopení.
Reagovat  

#5  
   9.9.2020 ,   13:27
UPOZORNĚNÍ!
 Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné 
od 10.9. uvnitř budov v celé České republice. Platí to i pro společné vnitřní prostory škol. 
Od zítřka musí mít tedy všichni žáci ZŠ roušku!
Reagovat  

#6  
   31.8.2020 ,   11:00
Vzhledem k epidemiologické situaci je třeba omezit pohyb zákonných zástupců dětí, žáků a dalších lidí uvnitř školy, pokud to lze.
ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, ABY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY POUŽÍVALI OCHRANU DÝCHACÍCH CEST.

Informace pro rodiče o provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19
Reagovat  

#7  
   10.6.2020 ,   19:16
Důležité upozornění


Od 8. června má být na 3 měsíce zcela uzavřena komunikace z Komárova do Oseka (opravy u Buzuluku). Objížďka povede okolo školy.

Žádáme rodiče o časté upozorňování dětí na zvýšené nebezpečí při pohybu okolo školy.
Při parkování je nutné, aby rodiče nezastavovali přímo před budovou v okolí přechodu a k parkování využívali parkoviště 
a cestu k dětskému hřišti.
Reagovat  

#8  
   25.5.2020 ,   13:23
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
Mateřská škola bude otevřena do 10.7. 2020.
Od pondělí 13.7. do pondělí 31.8. bude školka uzavřena.
Provoz bude obnoven 1.9. 2020.
Reagovat  

#9  
   19.5.2020 ,   22:36
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
bylo přidáno do sekce MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Reagovat  

#10  
   15.4.2020 ,   23:19
Změna úředních hodin v ZŠ a MŠ Osek

Úřední hodiny jsou od 1.4. stanoveny na pondělí a středu od 13,00 hod do 15,00 hod.
V tuto dobu potvrzujeme žádosti o ošetřovné.
Reagovat  

#11  
   27.8.2019 ,   11:36
PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro Vaše děti opět zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, 
dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny .
Naleznete zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrží všichni žáci v září.
Reagovat  

#12  
   10.11.2016 ,   07:00
Informace o označování alergenů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Osek

Vážení rodiče a strávníci,
od 13.12.2014 nabylo účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost všech výrobců potravin a všech článků veřejného
stravování při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, 
který obsahuje. Bližší informace a seznam alergenů najdete v záložce JÍDELNA.
Reagovat  

#13  
   2.2.2015 ,   08:09
  UVOLNĚNÍ ZE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ
Plánovanou absenci (např. rodinná dovolená) je třeba nahlásit třídnímu učiteli.  Je vhodné  projednat s ním části učebního 
plánu, na které dítě nebude ve škole, vyzvednout si sešity.
Reagovat