#1  
   8.1.2021 ,   13:17
PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 11. DO 22. LEDNA I NADÁLE PROBÍHÁ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOSUD.
Reagovat  

#2  
   30.12.2020 ,   18:02
PROVOZ ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021
Podle usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

PROVOZ MŠ je zachován. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ nemají povinnost nosit roušky.

PROVOZ ZŠ -  je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníku, pro tyto žáky je v provozu i školní družina
                 -  žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu 
                    pobytu ve škole
                 -  školní jídelna bude v provozu
                 -  pro žáky 3. - 5. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem (podrobné informace žáci obdrží v Gmailu)
                 -  vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech
Reagovat  

#3  
   2.12.2020 ,   07:46
OZNÁMENÍ

Po projednání se zřizovatelem bude z organizačních a technických důvodů přerušen provoz MATEŘSKÉ ŠKOLY 
v době od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU je na dny 21. - 22.12 vyhlášeno ředitelské volno. Od 23.12.2020 do 3.1.2021 mají žáci prázdniny. 
Mimo provoz bude školní družina i školní jídelna.

Všechny děti nastoupí do školy 4. 1. 2021
Reagovat  

#4  
   22.11.2020 ,   10:47
OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY OD 30. LISTOPADU

Pro všechny žáky 1. stupně platí povinná prezenční výuka
-   žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole
-   platí zákaz zpěvu a sportovních činností
-   doporučuje se zvýšený pobyt venku - pokud to počasí dovolí, budeme chodit ven denně, proto je nutné,
    aby děti měly vhodné oblečení a obuv
-   družina a školní jídelna jsou v provozu

Vážení rodiče,
  děkuji vám za pomoc dětem při distančním vzdělávání. Vím, že to pro vás v dané situaci nebylo jednoduché,
ale bez vaší podpory bychom se neobešli.
  Přeji všem hlavně zdraví a poklidný adventní čas.                                        
                                                                                                             V. Smetanová
Reagovat  

#5  
   22.11.2020 ,   10:33
TŘÍDNÍ SCHŮZKY se uskuteční online
Bližší informace obdržíte v týdnu od 23. do 27. listopadu přes Google Classroom do žákovských účtů.


Reagovat  

#6  
   14.11.2020 ,   10:41
PODĚKOVÁNÍ
  Děkuji rodičům dětí MŠ za pochopení a vstřícnost při řešení náhlé situace. Podezření na koronavirus se nepotvrdilo,
testy jsou negativní. Provoz MŠ je zachován v dosavadním režimu.
  V. Smetanová

VE STŘEDU 18. LISTOPADU 
se vrací žáci 1. a 2. ročníku do školy. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Družina i školní jídelna budou v provozu.
Reagovat  

#7  
   30.10.2020 ,   21:12
Milí žáci, milí rodiče,
bohužel 2. listopadu se do školy ještě nevrátíme. Pokračujeme v distanční výuce.                                                                 
Podrobnější informace obdržíte v Gmailu. 
Reagovat  

#8  
   13.10.2020 ,   07:37
VÁŽENÍ RODIČE,
dle rozhodnutí vlády jsou od středy 14.10. 2020 uzavřeny všechny školy s výjimkou škol mateřských.
Základní škola přechází na distanční výuku. Všichni žáci již mají přidělenou školní emailovou adresu, díky které 
se mohou přihlásit do výukové platformy GSuite. Zde bude probíhat veškerá komunikace ohledně distanční výuky. 
První pokyny a plán distanční výuky dnes obdrží všichni žáci písemně.

Reagovat  

#9  
   31.8.2020 ,   11:00
Vzhledem k epidemiologické situaci je třeba omezit pohyb zákonných zástupců dětí, žáků a dalších lidí uvnitř školy, pokud to lze.
ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, ABY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY POUŽÍVALI OCHRANU DÝCHACÍCH CEST.

Informace pro rodiče o provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19
Reagovat  

#10  
   27.8.2019 ,   11:36
PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro Vaše děti opět zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, 
dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny .
Naleznete zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrží všichni žáci v září.
Reagovat  

#11  
   10.11.2016 ,   07:00
Informace o označování alergenů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Osek

Vážení rodiče a strávníci,
od 13.12.2014 nabylo účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost všech výrobců potravin a všech článků veřejného
stravování při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, 
který obsahuje. Bližší informace a seznam alergenů najdete v záložce JÍDELNA.
Reagovat  

#12  
   2.2.2015 ,   08:09
  UVOLNĚNÍ ZE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ
Plánovanou absenci (např. rodinná dovolená) je třeba nahlásit třídnímu učiteli.  Je vhodné  projednat s ním části učebního 
plánu, na které dítě nebude ve škole, vyzvednout si sešity.
Reagovat