ZŠ a MŠ Osek
Osek 200
267 62 Komárov

ŠKOLNÍ PREVENCE

 

školní metodik prevence: Mgr. Milada Martínková

konzultační hodiny pro žáky a rodiče - nejlépe po telefonické domluvě na tel.: 373 721 047 nebo 724 084 320

 

konzultační témata:

 • záškoláctví
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
 • kriminalita, delikvence
 • užívání návykových látek (alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky)
 • virtuální drogy, patologické hráčství
 • domácí násilí
 • týrání a zneužívání dětí
 • poruchy příjmu potravy

činnost školního metodika prevence:

 • shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech vdané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)
 • další vzdělávání v problematice proti šikanování a prevence sociálně patologických jevů
 • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů
 • zajišťování besed a preventivních aktivit
 • spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, neziskové organizace)
 • koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

©2021 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

373 721 047 SKOLA@ZSOSEK.COM