ZŠ a MŠ Osek
Osek 200
267 62 Komárov

Historie školy v Oseku

 

1926

  • Na plenárním zasedání obce 7.2. 1926 občané Oseka jednoznačně prohlašují: „Chceme svoji školu!“ Na základě rozhodnutí plenárního zasedání občanů se v září 1927 začíná se stavbou nové školy.

1928

  • 26. srpna je škola slavnostně otevřena. Od 1. září 1928 se ve škole začalo učit. Veškeré náklady na výstavbu a údržbu převzala obec. Konečné vyúčtování, které proběhlo21.4. 1930, ukázalo, že celkové náklady na výstavbu činily 525 600 Kč. Protože byla škola postavena v jubilejním roce československé samostatnosti, nesla název Jubilejní obecná škola. Přívlastek jubilejní byl za 2. světové války odstraněn.

 30.-40. léta

  • Ve škole se učilo ve dvou, respektive ve třech třídách, kolem100 dětí v pěti ročnících. Tělocvična sloužila nejen k tělovýchovné činnosti školy a tělovýchovných jednot, ale také k činnosti divadelní. Jeviště, umístěné na zadní straně tělocvičny, bylo v r. 1942 zrušeno. Sociální zařízení bylo v r. 1938 rozšířeno do obou podlaží budovy.
  • Od roku 1940 je v provozu mateřská škola.

 1974-1976

  • V těchto letech proběhla větší rekonstrukce školy. Byla přistavena zadní část budovy, kde se v přízemí nachází školní jídelna, ředitelna a kabinet MŠ, a v 1. patře školní družina a knihovna. Lokální vytápění z r. 1928 bylo předěláno na ústřední na tuhá paliva. Také byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů, osvětlení a škola dostala nový kabát. Celkové náklady na rekonstrukci činily 750 000 Kč.

 1999

  • Škola začala být vytápěna zemním plynem.

 2002

  • V roce 2002 byla škola připojena k základně škole a vznikla tak jedna organizace pod názvem Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Beroun.
  • V následujících letech proběhla rekonstrukce osvětlení tříd, družiny a chodeb. Třídy byly vybaveny novým nábytkem, školní dvůr a zahrada byly upraveny pro bezpečný pobyt dětí venku v době činnosti školní družiny a pro využití na relaxační přestávky mezi vyučovacími hodinami.

 2008

  • Byly vyměněny všechny klempířské prvky na budově a byla zahájena oprava fasády. Škola tak získala nový, modernější vzhled.

2016-2018

  • Proběhla celková rekonstrukce chodeb v prvním patře i v přízemí budovy, včetně nových obkladů a elektrorozvodů. Z dvodu zabezpečení byla budova školy v roce 2017 vybavena bezpečnostním kamerovým systémem, který monitoruje všechny veřejně přístupné prostory školy a zahradu. Zároveň bylo rozšířeno a opraveno elektronické zabezpečení objektu.

 

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

©2021 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

373 721 047 SKOLA@ZSOSEK.COM