ZŠ a MŠ Osek
Osek 200
267 62 Komárov

 

Něco o naší škole

 

      Výuka a výchova v Základní a Mateřské škole v Oseku  je zajišťována kompletně v budově školy. V prvním patře jsou tři třídy ZŠ, ředitelna,  kabinet a  školní knihovna, která  je vybavena zároveň  jako odborná  pracovna  hudební  výchovy a učebna pro práci s počítači.

      V  přízemí školní budovy je umístěna jednotřídní mateřská škola. K dispozici má dvě učebny. Obě slouží jako herny, první místnost ještě jako jídelna, druhá je využívána také ke cvičení a jsou v ní umístěny koutky pro tvořivé hry dětí. Je zde dětský obchod, kadeřnictví, malířský kout, kuchyňka, dílna a obývací pokoj. Odpoledne je využívána k odpočinku – lehátka jsou denně rozkládána. Prostory mateřské školy jsou vybaveny moderním nábytkem. Pro děti je k dispozici množství her, stavebnic a hraček.

      Další prostory, které má MŠ k dispozici jsou: šatna, hygienické zařízení, kabinet na pomůcky. V přízemí se nachází ještě jídelna ZŠ a kuchyně, která v minulých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí, aby odpovídala přísnějším hygienickým normám. V přilehlé budově sídlí školní družina a je zde klubovna turistického oddílu Šlápoty. Součástí  školní budovy je  i menší tělocvična  o rozměrech 15m x 8m.   Je vybavena nářadím a  náčiním  nutným pro zajišťování výuky tělesné výchovy.

      Ke škole  patří také zahrada  a dvůr, využívané hojně při tělesné výchově, při činnostech dětí MŠ a práci ŠD a  sloužící mj. i pro realizaci relaxačních přestávek. Pozemek je dle finančních možností stále vylepšován. Doskočiště a pískoviště MŠ je opatřeno snímatelnými propustnými kryty, aby zařízení vyhovovala současným platným hygienickým předpisům. Na dvoře máme dvě soupravy lavic a stolů, které lze využít i pro vyučování venku, a stůl pro stolní tenis.  Část pozemku je upravena pouze pro děti MŠ. Je vybavena pro hry dětí – pískoviště, zahradní domek, houpačky, průlezky a zahradní nábytek. Při tělesné výchově i sportovních aktivitách je často využíváno také hřiště těsně sousedící s pozemkem školy. Je nově opravené, máme zde prostor pro míčové hry, asfaltovou plochu využívanou při dopravní výchově a jízdě na kole, tenisovou stěnu, průlezky pro děti a odpočinkový kout.

      Škola je v dostatečné míře vybavena  potřebnými pomůckami. Ke zkvalitnění  své práce mají vyučující k dispozici moderní techniku. Všechny třídy ZŠ i MŠ jsou vybaveny  interaktivní tabulí a notebookem připojeným k internetu. Učebna informatiky je vybavena počítači a je neustále modernizována.  

      Ve školní družině  mají děti  k dispozici  množství stavebnic, her  sportovního  náčiní a  několik jízdních  kol.

      Obsáhlá  školní  audio  a  videotéka  je  průběžně  doplňována nejen   výukovými programy, ale i videozáznamy mnoha školních a mimoškolních akcí. Tyto  videozáznamy jsou k dispozici i  zájemcům z řad  rodičů.

       ZŠ v Oseku je malotřídní škola se třemi třídami. Nejčastěji spojujeme 1. + 2. roč. a 3.+4.+5. roč. jsou rozděleny podle počtu žáků.

       Školu navštěvuje v posledních letech kolem 40 žáků z Oseka i z blízkého okolí.

       Mateřská škola má v současnosti naplněnou kapacitu – 26 dětí.

 

                                                                                              

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

©2021 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

373 721 047 SKOLA@ZSOSEK.COM