ZŠ a MŠ Osek
Osek 200
267 62 Komárov

AKTUALITY

 POZDRAV

28.06.2024


 HROMADNÉ ROZHODNUTÍ

30.04.2024


 ŘEDITELSKÉ VOLNO

23.04.2024

Ředitelka školy vyhlašuje pro žáky ZŠ na 9. a 10. května ředitelské volno.

 


 INFORMACE O LOSOVÁNÍ

16.04.2024

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 bylo více,

než je možné přijmout, proběhne dne 19. 4. 2024 ve 14:30 losování za účasti ředitelky školy a komise

(zástupce ředitelky školy, zástupce zřizovatele a zástupce školské rady).

Losovat se budou registrační čísla uchazečů, kteří nemají trvalý pobyt v obci Osek (tj. reg. č. 4, 5, 9, 10, 11).

Uchazeči, kteří mají trvalý pobyt v obci, mají podle kritérií přednost a jsou přijati.

 

Kapacita školy: 47 žáků

Počet volných míst: 8

Počet žádostí: 11 (z toho 6 uchazečů má trvalý pobyt v obci, zbylá 2 volná místa se tedy budou losovat)

Zápis z losování bude následně zveřejněn na webových stránkách školy.

  

V. Smetanová

ředitelka ZŠ a MŠ Osek


 KROUŽKY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

04.09.2023

V novém školním roce připravujeme tyto zájmové kroužky:

 

ANGLICKÝ JAZYK pro 1. – 2. ročník – M. Martínková – pondělí nebo středa (dle zájmu) od 13:15 hod.

– cena 2500,- za šk. rok (zahrnuje pracovní sešit a další pomůcky)

Přihlášky u paní učitelky Martínkové.

 

Ve spolupráci s Domečkem Hořovice  - cena bude upřesněna (cca 2000,-Kč za šk. rok)

AEROBIK – E. Veigendová – úterý 16:30 – 17:30 hod.

FLÉTNA – M. Mužíková – čtvrtek cca 15:30 – 16:30 hod.

SPORTOVNÍ HRY – D. Bubeníčková – středa od 13:15 hod.

RUČNÍ PRÁCE – M. Martínková – úterý 14:30 – 15:30 hod.

VÝTVARNÝ KROUŽEK - L. Nesnídalová - pondělí 14:30-16:30 hod.

Přihlášky na zájmové kroužky pod Domečkem Hořovice jsou k dispozici na webových stránkách www.domecekhorovice.cz.

 

V případě dostatečného zájmu bude možné otevřít kroužek JÓGY PRO DĚTI.


 PROVOZ DRUŽINY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

29.08.2023

V letošním školním roce budou v provozu dvě oddělení školní družiny. Do družiny se tedy mohou hlásit

všichni žáci od 1. až do 5. ročníku.

Provozní doba je upravena takto:

ranní družina - 6.45-7.45, odpolední družina - 11.40 (po skončení vyučování) -16.00.

4. září na zahájení šk. roku dostanou žáci zápisní lístek do ŠD. Družina bude v provozu od 5. září.


 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

©2021 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

373 721 047 SKOLA@ZSOSEK.COM