ZŠ a MŠ Osek
Osek 200
267 62 Komárov

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

    Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

 

PRACOVNÍCI ŠPP

vedoucí ŠPP, ředitelka školy, výchovný poradce:

Mgr. Václava Smetanová - smetanova@zsosek.com, tel.: 373 721 047, 731 411 934

metodik prevence, třídní učitelka:

Mgr. Milada Martínková - martinkova@zsosek.com, tel.: 724 084 320

 

KONZULTAČNÍ HODINY PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

 

 Program poradenských služeb ve škole

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

©2021 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

373 721 047 SKOLA@ZSOSEK.COM